20 August
2015

Sahalahden Pakkalan kaavoitus

Sahalahden Pakkala on valtakunnallisesti merkittävä teollisuusmaisen broilerituotannon keskittymä. Yleiskaavan aikaansaaminen sinne on myönteinen edistysaskel. Mutta samalla on kysyttävä kenen ehdoin se laaditaan? Kuunnellaanko vain muutamaa alueen suuryrittäjää, vai muitakin asukkaita ja kansalaisjärjestöjä?


Valtuustopuhe 17.8.2015:

Tarjolla oleva ehdotus Kaava nro 30 ei tue kestävän kehityksen mukaista rakentamista, asumista ja elämäntapaa. Sen ensisijainen tavoite on elinkeinotoiminnan tukeminen ympäristöarvot sivuuttaen.

Kun sinänsä myönteistä kaavaehdotusta arvioi, on samalla todettava, että kyseessä lienee kaavan laatijalle epämiellyttävä tehtävä. Erilaisten intressien yhteensovittaminen ei varmaan ole helppoa. Kyseessä on valtakunnallisestikin merkittävä teollisen toiminnan, broilerikasvatuksen alue, jonka asiat on hoidettu huonosti entisessä Sahalahden kunnassa. On aivan käsittämätöntä, että näin laajamittaista teollista toimintaa on harjoitettu Sahalahdella ilman kaavoitusta poikkeusluvin. Yksi järvi on tässä rytäkässä pahoin saastutettu, ja Pakkalanjärvi onkin Kangasalan toiseksi pahimmin saastunut Kirkkojärven ohella. Kuntaliitoksen myötä sotku on sananmukaisesti kaatunut Kangasalan kaavoitettavaksi.

Kaavaa laadittaessa pitäisi muistaa demokratia ja ympäristö sekä katsoa myös tulevaisuuteen. Sahalahdella tätä ei ilmeisesti ole osattu, kun Saarioinen Oy:n kasvu alkoi poikia kuntaan rahaa. Nopea vaurastuminen työnsi ympäristöarvot sivuun. Joskus joutuu kuitenkin miettimään onko joillakin kapitalisteilla taito nähdä kauemmaksi tulevaisuuteen. Luin viime viikolla Raine Raition kirjoittamaa Sahalahden historiaa (Maatalouspitäjästä Suomen teollistuneimmaksi kunnaksi. Sahalahden historia III 1869-1999). Saan sen käsityksen, että yksi Saarioisten menestyksen salaisuus on kautta aikain ollut tarkkaavainen markkinoiden seuranta ja siitä seuraavat tuotantosuunnan muutokset. Raition kirjaa lukiessa muistin tupakkamerkki Long Johnin, jota Saarioinen valmisti vuoteen 1967 saakka, jolloin luopui tupakkatuotannosta. Tuohon aikaan Suomessa alkoi tupakan vastainen terveyskampanjointi. Saarioinen oli pitkään mukana myös turkistarhauksessa, mutta osasi luopua auringonlaskun alasta hyvissä ajoin ennen kuin elinkeinon eettisyydestä alettiin keskustella.

Valtuustolle tarjottava Pakkalan kaava nro 30 perustuu olettamukseen, että broilerinlihan kysyntä kasvaa lähes loputtomasti. Niinpä kaavassa varataan huomattavan suuret alueet tuotannon lähes kaksinkertaistamiseksi. Tämä tehdään
aikana, jolloin elintarviketuotannon eettisiä perusteita kysellään entistä useammin lehdistöjulkisuudessa. Kaavoittaja ei ilmeisesti seuraa lehdistöä, jossa viime vuonna kerrottiin Kilpailuviraston hyväksyneen Saarioisten naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoimintojen myynnin Atrialle (Taloussanomat 21.1.2014).

Kaavaan nro 30 sisältyy seuraavia ongelmia:
-Toiminta täytti moninkertaisesti jo Sahalahden aikana teollisuuden luokituksen, mutta silti kasvattamotoimintaa ei vieläkään kutsuta sen oikealla nimellä, vaan ”kotieläintalouden suuryksiköiksi”,
-Peräti 29 hehtaaria osoitetaan muutaman kotieläintalouden suuryksikön laajennuksiin,
-Ei puututa mitenkään lämmön talteenottoon, poistoilman suodatukseen ja samalla fosforin, typen ja ammoniakin talteenottoon jne. jotta immissiohaittoja saataisiin pienemmiksi,
-Pakkalanjärven tilan parantamiseen ei osoiteta riittäviä toimia, vaan asiallisesti hyväksytään järven pysyvä pilaantuminen, mikä on ristiriidassa vesipuitedirektiivin (VPD, 2000/60/EY) kanssa,
-Kuulemiset on tehty yksipuolisesti muutaman ”kotieläintalouden suuryksikön” omistajien ehdoin.
Edellä esitetyt puutteet ovat niin isoja, että jos kaava hyväksytään nykyisellään ja siitä tehdään valituksia, ne mitä ilmeisimmin menevät läpi. Viittaan teollisen toiminnan määrittelyyn ja vesipuitedirektiiviin. Ei liene kenenkään, ei myöskään alueen yrittäjien etujen mukaista, että kaavaehdotus kaatuu ja nykyinen tilanne jatkuu.
Siksi esitän kaavan palauttamista uuteen valmisteluun, jossa otetaan huomioon mainitut epäkohdat sekä kuullaan laajemmin alueen asukkaita.

Jorma Mäntylä

-Esitys kaatui äänin 44-5 (Vas+Vihreät olisivat halunneet kaavan uuteen valmisteluun).

Posted by jmantyla at 13:58 | Comments (0)
<< Tavase haluaa sadan vuoden monopolin | Main | Rikkuri >>
Comments
There are no comments.
Post a comment