19 October
2015

Valtuustoaloite 19.10.2015

Kangasalla 13 valtuutettua kaikista ryhmistä esittää 19.10. jätetyssä aloitteessa erityistilintarkastusta vesiyhtiö Tavasessa. Valkeakoskella vastaava kysely tehtiin 14.9.2015.


VALTUUSTOALOITE 19.10.2015

Me allekirjoittaneet Kangasalan valtuutetut esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy toimiin erityistilintarkastuksen toteuttamiseksi Tavase Oy:ssä.

Kangasala omistaa 7,3% yhtiöstä, jonka piti vastata lähes koko Pirkanmaan vesihuollosta toimittamalla tekopohjavettä osakaskunnille Vehoniemen-Isokankaan harjulle rakennettavasta laitoksesta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi 18.6.2015 Tavase Oy:n hakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta sekä töiden aloittamisesta. Yhtiön hallitus valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen 17.7.2015. Kangasalan kunnalla on yksi edustaja yhtiön hallituksessa. Asian käsittely ja kulut jatkuvat valituksen takia vielä jopa vuosia. Maksajana ovat omistajakunnat sekä veronmaksajat.

Tavase Oy:n viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan ennakkomaksuihin ja keskeneräisiin hankintoihin on kirjattu taseen vastaavissa 6 627 229 euroa. ”Vastaavat” –kohta kertoo, missä yhtiön varallisuus on. Tilintarkastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota tekopohjavesilaitoksen keskeneräiseen lupapäätökseen ja yhtiön jatkorahoitukseen vuoden 2015 aikana. Ne vaikuttavat merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat olisi syytä kirjata alas ja tämän jälkeen ilmoittaa kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä. Epäilyksien välttämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi olisi huolellisesti käytävä läpi, mitä kaikkea tappiollisen yhtiön toiminnan aikana on tapahtunut, ja onko varoja käytetty huolellisesti. Tavase Oy:llä ei ole 13 vuoden aikana ollut lainkaan myyntiä. Se ei ole maksanut Pälkäneellä 2006 alkaneiden imeytyskokeiden korvauksia. Yhtiö ei ole kilpailuttanut keskeisiä urakoita, vaan ne on teetetty Pöyry Oy:llä ja FCG Planeko Oy:llä. Osakeyhtiölain 2006/624 7 luvun edellytykset erityisestä tarkastuksesta täyttyvät.

Kangsalan omistusosuus yhdessä Valkeakosken kanssa mahdollistaa osakeyhtiölain 2006/624 5§ ja 7§ mukaisen ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen sekä erityisen tarkastuksen esittämisen ja päättämisen. Valkeakoskella on 12 valtuutettua aloitteessa 14.9.2015 esittänyt erityistilintarkastuksen selvittämistä. Kangasalan kunnanhallituksen tulee toimia niin, että Tavase Oy:ssä tehtäisiin osakeyhtiölain mahdollistama erityinen tarkastus sen varmistamiseksi, että yhtiön varallisuutta on käytetty asianmukaisesti ja että tilinpäätös on laadittu varovaisuusperiaatteen mukaisesti vallitsevat riskit huomioiden.

Kangasala 19.10.2015

(13 allekirjoitusta)

Posted by jmantyla at 21:11 | Comments (0)
<< Rikkuri | Main | Budjettivaltuusto ja Niilo Kallion Laskuoppi >>
Comments
There are no comments.
Post a comment