24 January
2017

Yhtiöittämisen autuudesta

Kangasalan valtuuston esittelylistan §3 on otsikoitu: Operatiivisen organisaation uudistus, tilapalvelujen tuottamisen ja ulkoalueiden ylläpidon jatkoselvitykset. Todellisuudessa kyse on merkittävästä vallan siirtämisestä valtuustolta osakeyhtiölle ja lopullisena tavoitteena on yksityistäminen.


Meillä on kouluesimerkki hallintolain vastaisesta huonosta hallinnosta. Kohta on täynnä epäselvyyksiä, paloittelu- eli salamitaktiikkaa, ristiriitaisuuksia ja piilotettuja merkityksiä, jotka avautuvat vasta tarkan lukemisen avulla, jos silloinkaan, jos ei tunne liitteitä. Kokonaiskuvaa ei voi saada.

Hallintolakimme 9. pykälän mukaan ”viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä”.
Mikään lain vaatimuksista ei toteudu, ja otsikkokin on kyseenalainen. Kunnan palvelutuotannon hallintoon ja omistukseen vaikuttava esitys tuodaan valtuustolle kunnanhallituksen päätöksenä vain tiedoksi.

Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy on kunnan omistama yritys, joka on tuottanut kunnalle mukavasti voittoa. ”Operatiivisen organisaation uudistus” tarkoittaa vähittäistä lypsävän lehmän myymistä. Yksityiset haluavat päästä käsiksi tähän tuottoon Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n kautta. Välitön yksityistäminen ei ilmeisesti menisi läpi valtuustossa, ja siksi se tehdään paloittelemalla. Olemme nähneet kuluvalla valtuustokaudella, että puolueiden rivit ovat rakoilleet yksityistämisten ja ulkoistamisten kohdalla. Johtavan yksityistämispuolueen piti kutsua viime keväänä peräti kolmastoista varavaltuutettu valtuustoon, jotta vastenmielinen ulkoistamistoimi saatiin vietyä läpi. Taisi tulla varavaltuutettujen Suomen ennätys.

Tilapalvelujen tuottaminen ja ulkoalueiden ylläpito ovat olleet tähän asti osa kunnan teknistä toimea. Nyt ne ja 17 kiinteistön ylläpito ja hallinto siirretään Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:öön. Se tarkoittaa, että kyseinen osakeyhtiö voi jatkossa päättää keneltä se tilaa palvelut, eli se voi ostaa ne yksityisiltä kysymättä valtuustolta. Esittelevä virkamies toteaa sarkastisesti, että ”peruspalvelukiinteistöjen hallinnoinnissa säilyy myös demokraattinen kontrolli”. Muualla se ei sitten säilykään, sillä osakeyhtiöiden hallinto ei tunne edustuksellista demokratiaa eikä julkisuutta. Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n tiloissa ei ole yleisölehtereitä eivätkä tiedotusvälineet ole paikalla kokouksissa, ja pöytäkirjat voidaan julistaa salaisiksi. ”Operatiivisen organisaation uudistus” tarkoittaa tosiasiassa, että merkittävää taloudellista valtaa siirretään Kangasalla valtuuston ja julkisuuslain ulottumattomin.

Tämä lienee Kangasalaa ja koko Suomea riivaavan yhtiöittämisvimman todellinen tarkoitus, siis saada päätösvalta pois vaaleilla valituilta valtuustoilta ja eduskunnalta, oli kyse sitten Herttuan kiinteistöpalvelusta, Metsähallituksen luontopalveluista, Liikenneverkkoyhtiöstä tai pakkoyhtiöitettävästä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Demokratia nähdään johtamisen hidasteena, taakkana ja rasitteena. Tämän möläytti taannoin avoimesti julki yksikönjohtaja Mira Laasonen Suomen Terveystalo Oy:stä, jolle Rantasalmen kunta ulkoisti koko terveystoimen: ”Meillä ei tarvita lautakunta-, hallitus- ja valtuustokäsittelyä. Me olemme ketterämpiä ja tehokkaampia”, Laasonen tärytti (Yle 11.1.17).

Esittelyssä väitetään, että ”operatiivisen organisaation uudistus” tuo 80 000 euron säästöt kuntakonsernille. Epäilen, että ei tuo. Jos Herttuan kiinteistöpalvelu Oy alkaa käyttää yksityisiä palveluntuottajia, se voi kilpailutuksessa saada edullisia tarjouksia, mutta hyvin pian yksityiset oppivat kirjoittamaan laskuja. Tämä on nähty moneen kertaan, vaikka asiaa Suomessa ei ole edes tutkittu. Ruotsissa on, ja SNS-instituutin Laura Hartmanin tutkimusryhmä totesi, etteivät Ruotsin kunnat ja valtio ole säästäneet yhtiöittämisten ja yksityistämisten avulla. Epäilen myös, että organisaation tosiasiassa monimutkaistuessa kriisivalmius ja toiminta poikkeusoloissa tuskin helpottuu. Toivottavasti emme joudu maksamaan kalliita oppirahoja.

Hyvään hallintoon ei kuulu keskeneräisen esityksen tuominen päätöksentekoon. Nyt kaikkein oleellisin on osastossa ”selvitetään jatkossa” eli 17 kiinteistön omistuksen siirtäminen Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:lle. Tämä tarkoittaa kymmenien miljoonien eurojen kiinteistöomaisuuden siirtämistä osakeyhtiöön valtuuston ja julkisuuslain ulottumattomin. Paloittelutaktiikan mukaisesti helpoin osa toteutetaan ensin, ja sitten hankalampi osa. Meillä on käsillä malliesimerkki huonosta hallinnosta. Se sopii ehkä Venäjälle, mutta ei Suomen kuntademokratiaan.

Val §3 annetaan vain tiedoksi valtuustolle. Kyseessä on niin merkittävä muutos, että pitää keskustella onko kunnanhallitus ylittänyt toimivaltansa, ja ainakin sopii kysyä millainen yksimielinen kunnanhallitus meillä oikein on? Operatiivisen organisaation uudistus pitäisi palauttaa kunnanhallituksen uuteen käsittelyyn ja tuoda sen jälkeen valtuustoon.

- Puhe Kangasalan valtuustossa 23.1.17 Jorma Mäntylä (vas.)

- Esitys kaatui äänin 43-8 ja Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n järjestelyjä jatketaan.

Posted by jmantyla at 13:28 | Comments (0)
<< Kangasalan budjettivaltuusto 2017 | Main | Kangasala on kunta >>
Comments
There are no comments.
Post a comment