28 March
2017

Pysäköinninvalvonta Kangasalla

Kangasalan perussuomalaiset on nostanut vaaliteemaksi kunnan pysäköinninvalvonnan tarpeen arvioinnin. Vasemmistoliitto ei allekirjoittanut valtuustoaloitetta, koska pysäköinninvalvonta sopii kunnalle. Mikäli siitä luovutaan, yksityiset parkkifirmat rynnistävät Kangasalle ja kunta menettää yli 60 000 euroa vuodessa.


Varsinainen ongelma Kangasalla on 30 vuotta harjoitettu markkinavetoinen kaavoitus. Kunnassa on laajasti suosittu matalan asumistehokkuuden pientalovaltaista rakentamista. Se on tuhlannut rakennusmaata ja johtanut hajanaiseen rakentamiseen, jolloin joukkoliikenteen järjestäminen on vaikeutunut. Kunnasta on kaavoituksen avulla tehty autoliikenneriippuvainen. Vain nauhataajaman läpi Tampereelle johtavan Kangasalantien varrella on kunnolliset bussiyhteydet. Jos muualta Kangasalta haluaa asioida keskustan liikkeissä, on tultava omalla autolla tai mopoautolla. Tästä johtuu pysäköintitilojen puute.

Samantapaisiin ongelmiin on ajauduttu muissakin kokoomusvetoisissa markkinakaavoituskunnissa, kuten Espoossa ja Kirkkonummella. Ennen kunnallista pysäköinninvalvontaa Kangasalla vallitsi Kirkkonummen kaltainen villin lännen villeyden tila. Varsinkin keskustasta oli ajoittain erittäin hankalaa saada autolle tilaa, kun yhdet ja samat ajoneuvot valloittivat koko päiväksi ja joskus viikoiksikin jo silloin aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja, eikä paikallinen poliisi viitsinyt puuttua kuin räikeimpiin rikkomuksiin.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli siksi järkevä ja perusteltu. Julkisilla paikoilla voi nyt pitää autoa maksutta pari tuntia pysäköintikiekon avulla, jolloin paikat kiertävät ja mahdollisimman moni ehtii asioida liikkeissä ja virastoissa. Aikoja ja paikkoja voidaan hienosäätää tarpeen mukaan kuullen niin yrityksiä kuin asukkaita. Kangasalan kunta toimi oikein ja vastuullisesti aloittaessaan pysäköinninvalvonnan 2010.

Kunnassa on kaksi pysäköinnintarkastajaa. Toiminta tuottaa kunnalle, kuten alla oleva taulukko osoittaa:

Pysäköinninvalvonnan tuotto Kangasalla
2016 61 000 e
2015 63 000 e
2014 83 000 e
2013 45 000 e
(Lähde: RYK 2017.)

Perussuomalaisten vaatimus pysäköinninvalvonnan lopettamisesta aiheuttaisi kunnalle siis ainakin 60 000 euron vuosittaisen tulojen menetyksen. Se tarkoittaa 1,5 työntekijän irtisanomista ja palvelujen huonontumista.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan lopettamisesta seuraisi välittömästi yksityisten parkkifirmojen rynnistys. Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy:stä kerrotaan, että pari firmaa on jo tehnyt tunnusteluja, mutta hankkeista on toistaiseksi luovuttu.

Pysäköintivirhe on tieliikennelain rikkomus, josta voidaan määrätä rangaistus (TieL 3.4.1981/267 §26-28). Länsimaisessa demokratiassa rangaistusvalta voi olla vain tuomioistuimilla tai julkisilla viranomaisilla, ei yksityisillä osakeyhtiöillä. Kunta on julkinen viranomainen, jolle voidaan delegoida valta määrätä pysäköintivirhemaksuja. Tätä on korostanut Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen (Uusi Suomi 24.5.2012, Yle 12.2.2015). Asetelmaa sotkee Korkeimman oikeuden päätös 21.6.2011, jonka taustavaikuttaja oli silloinen KO:n presidentti Pauliine Koskelo. Erikoisen tulkinnan mukaan parkkisakko ei ole rangaistus, vaan sopimusrikkomus. Matti Tolvanen on eri mieltä, ja katsoo päätöksen koskevan vain yksityisiä alueita. Jos siis taloyhtiön pihalla on auto luvattomasti, parkkifirma voi antaa sakon, mutta ei julkisella paikalla väärin pysäköidystä autosta. Tolvasen mukaan tilanne on sekava ja vaatisi lainmuutoksen. Hallitukset eivät ole saaneet sitä aikaan ja siksi etenkin pääkaupunkiseudulla yksityiset parkkifirmat ovat muodostuneet varsinaiseksi maanvaivaksi.

Kangasalan persujen aloite sotkisi asioita entisestään. Se olisi paluu villeyteen ja avaisi yksityisille parkkifirmoille uusia markkinoita sekä antaisi firmoille tosiasiallista rangaistusvaltaa. Lisäksi kunta menettäisi yli 60 000 euroa selvää rahaa vuodessa. Siksi Kangasalan vasemmisto ei tukenut valtuustoaloitetta.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas.)
28.3.2017

Posted by jmantyla at 13:03 | Comments (0)
<< Kangasala on kunta | Main | Milloin kannattaa investoida ja rakentaa? >>
Comments
There are no comments.
Post a comment