27 October
2012

Yksityistämisen autuus

Yksityinen on tehokasta, nopeaa ja kannattavaa. Julkinen omistus on tehotonta, hidasta ja kallista. Näitä ideologisia hokemia lehdistössä toistetaan päivittäin. Ne ovat tuttuja myös kuntakeskustelussa. Professori Johan Willnerin mukaan tutkimukset eivät tue myyttiä yksityisen tehokkuudesta.


Olin eilen Helsingissä Karl Marx –seuran tilaisuudessa, jossa Åbo Akademin kansantaloustieteen professori Johan Willner esitteli päättymässä olevaa Suomen Akatemian tutkimusprojektia Markkinoiden ja organisaatioiden uudistaminen 2007-12.

Projektin tuloksia julkaistiin kesäkuussa, mutta tiedotusvälineet eivät ole niitä noteeranneet, koska ne ovat ristiriidassa yksityistämistä tukevan propagandan kanssa. Willnerin tutkijaryhmä kyseenalaistaa usein esitetyn väitteen julkisen omistuksen tehottomuudesta. Tutkimustulokset osoittavat että julkinen omistus voi olla jopa tehokkaampaa.

Professori Willner erotti kolmenlaisia kilpailutilanteita: seka-oligopolisen, julkisesti tai yksityisesti omistetun teollisen infrastruktuurin sekä palvelualat ja luovan sektorin. Kahdessa ensin mainitussa julkinen omistus on usein järkevää ja voi olla tehokkaampaa ja demokraattisempaa kuin yksityinen omistus. Luonnolliset monopolit toimivat paremmin julkisomistuksessa, kuten rautatiet, kanavat, satamat, sähköverkko ja vesihuolto. Seka-oligopolisilla markkinoilla julkinen tai osuustoiminnallinen yritys voi tasapainottaa markkinoita alentamalla hintoja sekä tarjoamalla kilpailukykyisiä tuotteita motivoituneiden työntekijöiden avulla (esim. Yle). Palvelualoilla ja luovilla aloilla Willner arvioi yksityisen omistusmuodon olevan keskimäärin tehokkaampi.

Kaikissa tapauksissa omistuksen takana olevat arvot vaikuttavat lopputulokseen. Laiska ja ahne johtaja pilaa niin yksityisen kuin julkisesti omistetun yrityksen. Hyvin hoidetussa yrityksessä niin johtajalla kuin työntekijällä voi olla ja pitääkin olla eettisiä arvopäämääriä, kuten ihmisten auttamisen halu hoitoaloilla. Joudutaan vaikeuksiin, jos esimerkiksi vanhuspalvelualan yritykset vain etsivät mahdollisuuksia tehdä vähemmän ja halvemmalla. Tästä varoitti taannoin Sosiaalitieto –lehdessä professori Jorma Sipilä.

Hokemaa yksityisen tehokkuudesta levitetään kertomatta epäonnistuneista ulkoistamisista ja yksityistämisistä. Kevan viime kesän selvityksen mukaan neljännes kunnista on palauttanut ulkoistettuja palveluja omaksi työksi. Puolet kunnista ja kuntayhtymistä on joko pohtinut ulkoistettujen palvelujen ”kunnallistamista” tai palauttanut niitä omaksi tuotannoksi (Keva tiedote 13.6.2012). Niinkin iso kaupunki kuin Mikkeli palauttaa ulkoistetut terveysasemat kokonaan omiin käsiin, ja ulkoistuspäätös on peruttu myös Kouvolassa ja Karjaalla (Raasepori) (HS 24.10.12). Syynä ovat laatu-ja hintaongelmat.

Kommenttipuheenvuoroissa tuotiin esiin ulkomaisia epäonnistuneita yksityistämisiä, kuten Belgian neljä suurta satamaa sekä Malmön ja Kööpenhaminan satamat. Helsingin sosiaali-ja kriisipäivystyksen päällikkö Olli Salin kertoi Helsingin kielteisistä kokemuksista jätehuollon ja bussilinjojen yksityistämisistä. Ensin hinnat laskivat, mutta pian alalle ilmaantui suuria ulkomaisia toimijoita, joiden myötä hinnat kääntyivät nousuun. Maa- ja metsätalousministeriön toimialuepäällikkö Eeva-Liisa Lehto varoitti tietohallinnon ulkoistamisesta ja sai tukea it-alalla pitkään olleelta. Tietohallinto on infrastruktuurimonopoli, jonka haltija pääsee rahastajan asemaan.

Kangasallakin tarjotaan moniin ongelmiin ratkaisuksi ulkoistamisia ja yksityistämisiä. Päätöksiä tehtäessä kannattaa ottaa asioista selvää. Liitän alle linkkikokoelman pariin kiinnostavaan artikkeliin ja tiedotteeseen.

http://www.abo.fi/public/fi/News/Item/item/5777

http://www.keva.fi/fi/tietoa_meista/uutiset/Sivut/neljannes_kunnista_palauttanut_ulkoistettuja_palveluja_omaksi_tyoksi.aspx

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2820883/yksityistaminen-voi-olla-tehotonta

http://www.sosiaalitieto.fi/lehti/?ARTIKKELI_NUM=55435

Posted by jmantyla at 10:50 | Comments (0)
<< Kangasala 150 vuotta | Main | Sairauslomapäivät ja Ekokem >>
Comments
There are no comments.
Post a comment