16 October
2013

Oy Kulttuuritalo Ab

Kangasalla on kova into ja halu rakentaa kulttuuritalo ja sen yhteyteen Kimmo Pyykön nimeä kantava museo. Niinpä siitä ollaan tekemässä osakeyhtiötä ottamatta selvää alan käytännöistä ja riskeistä.


Seuratessa hankkeen valmistelua voi todeta, että vauhti on välillä liiankin kova. Valmistelevien virkamiesten ja luottamushenkilöidenkin kokemus kulttuuri- ja museotoiminnasta on vähäistä, eikä se toisaalta ole ihme. Kyseessä on kokonaan uudentyyppinen toiminta, josta Kangasalla ei ole aiempaa kokemusta. Siksi näytetään ajateltavan, että hanke toimii kuin mikä tahansa aiempi hanke osakeyhtiönä, kun sellainen vain perustetaan. Lukiessani §116 esittelyä mieleeni tuli väkisin Fredin kuuluisa iskelmähelmi 1970-luvulta Oy sanoi hän pa. Laulussa todetaan mm., että elämää joskus liian on vaikea ymmärtää, eivätkä kulttuuri- ja museoala todellakaan ole niitä helpoimpia. Asioita voisi ymmärtää, jos ottaisi selvää, sillä tietoa on saatavilla.

Sanon selvyyden vuoksi, että minulla ei ole mitään paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämistä vastaan. Tällainen tarjonta on Kangasalla ollut heikkoa. Kuitenkin tutkimusten mukaan kulttuuri- ja taide-elämykset ovat elämää rikastuttavia ja sitä kautta hyvinvointia lisääviä. Eikä minulla ole mitään Kimmo Pyykköä vastaan. Hän on arvostettu matrikkelitaiteilija, jonka ansiot ovat riittävät. Eivätkä kulttuuritalon kustannukset niin kauheat ole. Esimerkiksi terveyskeskuksen siirtäminen Pikkolaan, jolle ei löydy järjellisiä perusteluja, maksaa 30-60 miljoona euroa eli ainakin 4-6–kertaisesti kulttuuritalon hinnan.

Oikeastaan otsikon pitäisi olla: Kangasala-talon ja Kimmo Pyykkö –museon toiminnasta vastaavan osakeyhtiön perustaminen, koska esittelyn mukaan se vastaisi myös museon toiminnasta. Esittelyn mukaan ”...yhtiöittäminen on perusteltu ja turvallinen ratkaisu.” Ei ole, vaan nimenomaan osakeyhtiömuoto on epävarma ja valtakunnallisestikin ennen kokematon ratkaisu etenkin Kimmo Pyykkö –museon osalta. Pidän sitä esitetyssä muodossa kunnalle vahingollisena, sillä osakeyhtiömuodon lisäksi yhtiöjärjestys sulkee museon valtionapujärjestelmän ulkopuolelle. Nyt on käymässä kuin Fredin laulussa: tilataan koko satsi ja juhlitaan peruskiven muurausta tasan viikon kuluttua. Mutta arki tulee aikoinaan vastaan, ja onnettomastihan siinä Fredin laulussa lopulta käy. Se löytyy muuten netistä YouTubesta.

Hanketta valmistellut kulttuuritalotyöryhmä rajasi Kimmo Pyykkö-museon raporttinsa ulkopuolelle. Tästä huolimatta esittelijä toteaa yksioikoisesti, että perustettava yhtiö vastaa myös museon toiminnasta. Olen jo maininnut, että Alvar Aalto -museosäätiön hallituksen puheenjohtaja Päivi Hovi-Wasastjernan tietämän mukaan Suomessa ei ole osakeyhtiömuotoisia museoita. Tarkistin asian Opm:n kulttuuriasiainneuvos Päivi Saloselta, joka vahvisti asian: Suomessa ei ole yhtään osakeyhtiömuotoista museota. Kimmo Pyykkö -museo olisi siis valtakunnallinen ennakkotapaus, sellaisena tuntematon ja epävarma.

Museoiden hallinto on jaettavissa kolmeen ryhmään: 1) kuntien ja valtion omistamat museot, tavallisesti kuntien omia toimintoja, 2) säätiöiden omistamat museot, 3) rekisteröityjen yhdistysten omistamat museot. Näille myös jaetaan valtionavut. Jakoperusteet ovat kulttuuriasiainneuvos Päivi Salosen mukaan samat kuin teattereilla. Niistä jotkut on muutettu osakeyhtiöiksi, mutta tällöin valtionavun ehtona on yhtiöjärjestys, jonka mukaan yhtiön tulee olla voittoa tuottamaton ja jos voittoa tulee, se tulee jakaa yhtiön harjoittaman kulttuurituotannon kehittämiseen, so. teatterille.

Valtuustolle §116 liitteenä tarjottu yhtiöjärjestysluonnos ei täytä tätä ehtoa. Käytännössä se sulkee Kimmo Pyykkö -museon valtionapujen ulkopuolelle, eli aiheuttaa kunnalle taloudellista vahinkoa.

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salosen mukaan Kangasalan hanke voi päästä valtionapujen piiriin, jos se täyttää ehdot. Jonotus tosin on pitkä ja tukea voisi tulla aikaisintaan 2017. Ehdotetulla oy-mallilla ei ilmeisesti pääsisi edes jonotuslistalle.

Esitän siksi, että §116 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, jona aikana virkamiestyönä tutkitaan muut omistusmuodot kuin osakeyhtiö sekä kulttuuritalon että museon osalta. Vähintään yhtiöjärjestys on kirjoitettava uudelleen, jos oy-muodosta halutaan ehdottomasti pitää kiinni.

(Valtuustopuhe 14.10.2013. Esitystä kannatettiin. Se kaatui äänin 43-7 ja kulttuuritaloa sekä museota päätettiin viedä eteenpäin osakeyhtiönä.)

Posted by jmantyla at 15:31 | Comments (0)
<< Kuntapalveluja yksityistetään | Main | Ylimitoitettu piratismi >>
Comments
There are no comments.
Post a comment