Nordic Tax Justice Network logo NTJN blog title picture


Post a comment
(in Finnish) Finnairilla ja SAS:llä käytössään useita veroparatiisiyhtiöistä

NTJN ja Attac vaativat Finnairia luopumaan veroparatiisiyhtiöiden käytöstä
by matti (05/10/07)

LEHDISTÖTILAISUUS perjantaina 5.10. klo 12, Säästöpankinranta 6
(Graniittilinna), Helsinki

Norjassa tuli torstaina julki, että SAS vuokraa valtaosan käyttämistään lentokoneista ulkomailta. Ainakin 30 konetta vuokrataan kansainvälisistä veroparatiiseista, kuten Cayman-saarilta. Tiedon toi esiin norjalainen Klassekampen-sanomalehti ja se perustuu kansalaisjärjestö Nordic Tax
Justice Networkin paljastukseen. Ilmi kävi myös, että yhdeksän SAS:n suomalaisen Blue1 -tytäryhtiön koneesta vuokrataan Cayman-saarilta.

Perjantain norjalaislehtien tietojen mukaan Blue1 luopuu uutisen seurauksena veroparatiisiliisauksesta. "Vetäytymällä veroparatiisien käytöstä Blue1 myöntää, että veroparatiisiliisaukset eivät ole osa vastuullista liiketoimintaa", toteaa Matti Ylönen Nordic Tax Justice Networkista.

Myös Finnairilla on veroparatiisikytkös. Suomen valtion 55,8 prosenttisesti omistama Finnair on liisannut vuodesta 2002 kahta lentokonetta Cayman-saarilla sijaitsevasta yhtiöstä ja yhtä konetta
bermudalaisyrityksestä.

"Vuonna 1999 Finnair luopui eduskuntakuulemisten ja julkisen keskustelun seurauksena veroparatiisiliisauksesta. Nyt käytäntöön on kaikessa hiljaisuudessa palattu entistä vahvemmin", huomauttaa Otto Bruun Attacin veroryhmästä.

Nordic Tax Justice Network ja Attac vaativat, että

- valtioyhtiöt lopettavat veroparatiisien käytön
- lentokoneita vuokrataan ainoastaan maista, joissa niiden omistajatiedot ovat julkisia
- pohjoismaiden hallitukset työskentelevät kansainvälisen veroperustaisen leasing-toiminnan kieltämiseksi ja laajemmin veroparatiisiongelman ratkaisemiseksi ottaen mallia esimerkiksi Norjan
viimeaikaisista toimista

Tax Justice Network on vaatinut veroparatiisiongelmaan myös yrityksiltä mm. lentoalalla vastuullisuutta jo perustamisestaan lähtien. "Lentoyhtiöt ovat korostaneet eroaan muuhun julkiseen liikenteeseen sillä, että niiden toimintaa ei tueta julkisilla avustuksilla. Ne ovat
kuitenkin liisauksen kautta ottaneet itselleen veroetuja, joiden vaikutukset näkyvät valtioiden pienenevinä verotuloina", toteaa Matti Ylönen Tax Justice Networkista.

Veroparatiisien suurin ongelma on, että samat rakenteet voivat auttaa verojen minimointia, veronkiertoa ja kansainvälisen rikollisuuden rahanpesua. Pelkästään superrikkaiden valtioille aiheuttamat veromenetykset nousevat vuosittain yli 200 miljardiin euroon.

Lisätietoja:
Otto Bruun, p. 040 771 4170, otto.bruun@helsinki.fi
Matti Ylönen, p. 040 723 1118, matti.ylonen@iki.fi
Nordic Tax Justice Network Norja / Sigrid Klæboe Jacobsen, +47 934 41 576


Tax Justice Network (TJN) on vuonna 2002 perustettu kansainvälinen kampanja- ja tutkimusjärjestö, joka haluaa edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä liiketoiminnan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta. Nämä tavoitteet edellyttävät laajaksi kasvaneeseen veroparatiisiongelmaan puuttumista. Pohjoismaissa järjestö toimii Nordic
Tax Justice Networkin kautta.

Attac on maailmanlaajuinen kansalaisliike, joka perustettiin vuonna 1998 Ranskassa nostamaan esille talouden globalisaation haitallisia puolia ja työskentelemään sekä hallitumman, oikeudenmukaisemman että demokraattisemman globalisaation puolesta.