Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


13 June
2008

Det var trots allt bra att irländarna röstade nej till Lissabonfördraget

[grundlagar] 

Bra att irländarna röstade nej till Lissabonfördraget även om de gjorde det av de gamla vanliga orsakerna.

Det nationalistiska Sinn Féins anhängare ville värna om Irlands nationella suveränitet och militära neutralitet. Konservativa katoliker fruktade att Lissabonfördraget skulle luckra upp den irländska grundlagens abortförbud. Majoriteten av Irlands arbetare och bönder tyckte sig inte ha något att vinna utan snarare något att förlora på att rösta ja.

Irländarna sade alltså nej till det slags utveckling, liberalisering och modernisering, som EU representerar.

Jag misstänker också att de som röstade nej gjorde det därför att Lissabonfördraget egentligen inte ändrar på någonting utan bara utgör en framskrivning av nuvarande ekonomiska och politiska trender.

Intressant nog har Irland inte något radikalt högerparti typ Le Pens Nationella front i Frankrike eller Haiders Österrikiska Frihetsparti. Sinn Féin, ett parti som erhöll knappt 7 procent av rösterna i senaste parlamentsval (2007) och som aktivt arbetade för ett nej till Lissabonfördraget är visserligen nationalistiskt men inte utlänningsfientligt. Partiet ställer ekonomiska vänsterkrav bl a angående skatterättvisa och stängning av skatteparadisen. Ett av partiets miljökrav är att den brittiska kärnkraftsanläggningen Sellafield bör stängas (som om anläggningen endast skulle förorena irländskt vatten ).

Undantaget Irland bekräftar än en gång regeln att EU inte är någonting som medborgarna bestämmer över utan någonting som påtvingas dem. Tyvärr måste vi EU-medborgare också skylla detta lite på oss själva.

EU skulle inte behöva vara vad det är ifall vi vågade börja tänka i europeiska i stället för i gängse nationalistiska banor.

Allra först borde vi drista oss till att kräva att det i EU:s grundfördrag införs en paragraf som bestämmer att EU-länderna inte får ha massförintelsevapen. Utifrån vissa allmänt omfattade åsikter om de mänskliga rättigheterna och rättsstaten kan man ju faktiskt ifrågasätta Frankrikes och Storbritanniens kärnvapensystem samt NATOs militärbaser med amerikanska kärnvapen i EU-länderna. Ska vi fortsätta med att modernisera våra massförintelsesystem eller avskaffa dem nu när det kalla kriget är över?

Vidare bode vi ha en europeisk folkomröstning om kärnkraften skall byggas ut eller avvecklas.

Lissabonfördraget innebär, att Frankrike och England fortsätter modernisera sina kärnvapen samt att EU:s bindning till NATOs och USAs kärnvapendoktrin förstärks. Om än detta inte sägs rent ut i fördraget så framkommer det i alla fall mellan raderna för den initierade läsaren. Lissabonfördraget innebär inte heller någon förändring i förhållande till innehållet i Euratom-fördraget (1957), vars huvudsakliga syfte är att främja kärnkraften.

Av dessa två viktiga skäl plus några till hade även undertecknad, ifall jag vore irländare, röstat nej till Lissabonfördraget.

Mikael Böök

Publicerad i Hbl 17.6. En något utarbetad version på engelska finns att tillgå i Spinelli's Footsteps


Var vi modigare på 1980-talet?| Paradsidan | Fluktarlagen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23