Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


17 June
2008

Fluktarlagen

[911] 

I Dagens Arena kritiserar Per Wirtén den sk. fluktarlagen, som fn är uppe till behandling i Sveriges riksdag. Lagen skulle ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna telefontrafik, epost och fax som passerar i kabel till och från Sverige.

Vad betyder fluktare? Jag har då aldrig hört talas om fluktare eller att flukta i Finland. Google ger, som vanligt, svaret: "Därför tänder vi på att flukta. Halv miljon svenskar gillar att smygtitta när andra har sex. Sverige är ett land av blottare och fluktare." (Detta har stått i Aftonbladet).

Skämt åsido: jag tycker precis som Per Wirtén, fast det eventuella grälet mellan socialdemokrater och borgerliga partier är en småsak i jämbredd med denna sk fluktarlag.

Denna lag "med smak av totalitära principer" hade varit "omöjlig före 11 september", konstaterar Wirtén. Ja, nationalstaternas främsta uppgift är numera att tjäna den totalitära princip, som kallas "kriget mot terrorismen".

Olle Svennings förhoppning att socialdemokraterna äntligen ska bli dom nya liberalerna som gör uppror mot vår tids totalitära regim vill jag också gärna förena mig i. Hur det ska gå till är tyvärr inte alldeles lätt att se. Hösten 2003 (ett halvår efter invasionen av Irak) utkorade socialdemokraterna Tony Blair till hedersordförande i Socialistiska internationalen. Här krävs nog något av en helomvändning.

Krig är för viktigt för att överlåtas till generaler, sade Clemenceau. Detsamma gäller internet: låt inte Sveriges signalspaningsorganisation (försvarets radioanstalt) kontrollera internettrafiken!

Internet är en förutsättning för övergången från det nuvarande, ohållbara nationalstatssystemet till globalt självstyre. 'Cyber' i 'cyberspace' syftar på ett självreglerande system. Internet är alltför viktigt för att överlåtas åt de nationella regeringarna. Regleringen av internettrafiken, i den mån den behövs, är närmast en uppgift för bibliotekarier.

Internet är, när allt kommer omkring, en extension av vår skriftkultur. Nätet är vårt nya världsbibliotek. Alldeles för viktigt för att underställas förlegade nationella säkerhetsintressen. Det handlar ju om hela människosläktets framtid!


Det var trots allt bra att irländarna röstade nej till Lissabonfördraget| Paradsidan | Mera om den svenska Lex Orwell
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23