Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


29 April
2009

Howard Zinn och 9/11

[911] 

Att arbeta för en oberoende, internationell undersökning av brotten i New York och Washingten 11 september 2001 är en onödig avvikelse (a diversion), sade Howard Zinn nyligen i en intervju för The Real News Network.

När Zinn, vördad forskare och författare till den mycket uppskattade boken A People's History of the United States (Det amerikanska folkets historia) påpekar att 9/11-utredningen tar i anspråk en massa tid och energi, som skulle behövas för andra ändamål lägger han onekligen fingret på en viktig punkt. Det gäller att inte överbetona 9/11- händelsernas betydelse. De utgör trots allt bara en del av det världspolitiska skeende som vi alla fortfarande drabbas av och/eller deltar i.

Men 9/11 är inte ett avslutat kapitel. Det har under årens lopp framkommit så kallade hårda belägg (hard evidence), som motsäger den amerikanska regeringens officiella historia om 9/11. För några dagar sedan bekräftade den danska kemisten Niels Harrit i dansk TV att några av varandra oberoende vetenskapliga test har utvisat förekomst av sprängämnet nanotermit i dammet från World Trade Center. Man kan bortse från mer eller mindre lösa antaganden, men den hårda kärna av obehagliga empiriska fakta som oberoende forskare vid det här laget har tagit fram och publicerat kan man inte längre bara skaka av sig med en axelryckning eller ett tvärsäkert påstående.

Zinn är förvisso varken likgiltig eller arrogant. Men han är inte heller övertygande till exempel när han jämför sanningssökandet om 9/11 med utredningen av mordet på president Kennedy. Det är en parallell som fördunklar mer än den förklarar. Kennedymördarnas bakhåll måste vid närmare eftertanke anses vara en tämligen enkel historia i jämförelse med den den synnerligen komplicerade operation, som 9/11-händelserna vittnar om. En enda beslutsam person kan lyckas ta livet av en president. Att jämna tre skyskrapor med marken med två passagerarflygplan och i samma veva genomföra ett angrepp från luften på försvarsministeriet Pentagon är däremot någonting som bara kan förberedas och genomföras av en hel organisation och med hjälp av sofistikerad teknik.

Om dessa två, mycket olika händelseförlopp överhuvudtaget har någon gemensam nämnare så består denna i att båda faller inom kategorin brott. Just detta gemensamma drag lyckades Bush-regeringen å andra sidan fördunkla genom sin krigsförklaring mot terrorismen.

I motsats till Zinn anser jag fortfarande att det absolut behövs en oberoende, internationell utredning med sikte på att så snart som möjligt ställa de huvudmisstänkta inför rätta.


EU-tabell| Paradsidan | Hur skulle en europeisk politik se ut?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23