Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 August
2014

Krigsoro

[bloggar] 

Bjarne "Makthunden" Nitovuori uppmärksammar i sin utmärkta Hbl-blogg vår utrikesministers uttalande om att EU:s sanktionspolitik gentemot Ryssland driver vind för våg. Ja, bristen på ledarskap i EU är (och har länge varit) uppenbar. Men om EUs politik  inte leds av EU:s ledande organ så betyder det att andra har övertagit ledningen. Härmed syftar jag på de för närvarande mäktigaste västledarna.

Jag och andra i likhet med mig fruktar att västledarna anser, att stunden har kommit för ett krig mot Ryssland. Eller åtminstone för att skapa en kris, som leder till ett regimskifte i det stora landet. Att enbart försöka analysera lägesutvecklingen ur ett finländskt perspektiv — utifrån Finlands nationella intressen — är numera bara fånigt. Vi lever ju i domedagsvapnens  och internätets tid. Till exempel Björn Wahlroos har vidare perspektiv, jämför hans sommarprat, i vilket han avfärdar Jean-Claude Junckers investeringsprogram för EU Wahlroos reducerar å andra sidan — helt i "marxistisk" anda för övrigt — all politik till ekonomi. Men inte heller det låter sig längre göras. Frågan om krig eller fred pockar på en mer bestående lösning. Efter ett eventuellt — och som det idag förefaller, troligt — tredje världskrig torde ekonomin inte ges någon ny chans.

En god nyhet är i alla fall att Itella igen ska få heta Posten. Posten, liksom internet och biblioteket hör till de institutioner, som kunde hjälpa folken och länderna att avskaffa världskrigen. Det gör inte NATO.


De gröna gubbarnas logik| Paradsidan | Mer om världsläget
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23