Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 August
2014

Google bortom gott och ont?

[grundlagar] 

How 'Google Science' could transform academic publishing är rubriken på en färsk artikel i Wired om ett föregivet(?) brev från en högt uppsatt medlem av personalen i det stora nätföretaget. Wired-skribenten länkar till en kopia av brevet och refererar utförligt dess innehåll.

Huvudtanken i brevet är eller förefaller enkel och kunde sammanfattas så här: den vetenskapliga forskningen skulle kunna lösa världens problem. Men forskningen är fången i sättet på vilken forskningen bedrivs. Internet skulle kunna befria forskningen. Vi —läs Google— måste göra något åt saken!

Jag är benägen att se Google som Jenseits von Gut und Böse eller -- eftersom jag inte beundrar Nietzsche -- som en etisk-politisk anomali, ett företag, som står med ena foten i en eventuell annorlunda ny värld men med andra foten stadigt stående i den gamla världen. Det verkar uppenbart att Biblioteket, om det någonsin ska bli den bättre statsmakt som jag hoppas ska efterträda den nuvarande, måste "erövra" och "svälja" Google. Google måste alltså bli en del av biblioteket. Det börjar ju Google för all del redan nu vara, men det måste också ske "i teorin", dvs formellt i våra skrivna eller åtminstone officiellt uttalade "grundlagar" och i ett statssystem där man försöker leva upp till dessa (nya) grundlagar.

Artikeln i Wired bygger kanske (antagligen?) på ett falsifikat, men detta är i så fall mindre viktigt än tankegångarna, som artikeln för fram. Huvudtanken är — kortare sagt — varken mer eller mindre än att internet är ett ypperligt verktyg för forskarnas samarbete. Detta är visserligen trivialt, eller borde vid det här laget vara det (t ex World Wide Web "uppfanns" ju för ett kvartssekel sedan av fysikerna vid det europeiska forskningscentret CERN) men tyvärr har uppfattningen att internet framför allt lämpar sig för att slå ut ekonomiska konkurrenter samt övervaka och knäcka politiska motståndare tagit överhanden och blivit förhärskande. Tillsvidare.


Mer om världsläget| Paradsidan | Radera er Facebook!
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23