Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


30 September
2006

USA:s oliktänkare

[911] 

Pär Stenbäck, Finlands utrikesminister 1982-83, sitter med i styrelsen för tankesmedjan International Crisis Group, som vill förhindra att det uppstår nya väpnade konflikter i världen. Stenbäck skriver i dagens Hufvudstadsblad att såväl general Wesley Clark som säkerhetspolitiska rådgivaren Zbigniew Brzezinski och finansmannen George Soros numera är att betrakta som oliktänkare i sitt hemland USA.

"Dessa tre amerikaner delar det i Europa rätt allmänt accepterade synsättet att terrorismen inte kan besegras genom bombning",
konstaterar Stenbäck. Vi får anta att Stenbäck själv liksom även den internationella krisgruppens ena styrelseordförande, britten Chris Patten, instämmer i denna kritik av Bushadministrationens politik. Bra så.

I mitt stilla sinne reflekterar jag ändå att min egen uppfattning om vad en oliktänkare är för något - eller snarare någon - på vissa punkter avgjort skiljer sig ifrån Stenbäcks.

I min föreställningsvärld befolkas oliktänkarnas planet nämligen inte av avdankade överbefähavare, före detta grå eminenser och politiskt ambitiösa företrädare för den internationella storfinansen. Förtjänar dessa världens näst mäktigaste män faktiskt att bli kallade för dissidenter?

Att vara en oliktänkare i dagens USA måste enligt mig innebära att ifrågasätta inte bara den nuvarande utrikes- och inrikespolitiken, utan också tesen om att "världen behöver ett USA som stabilitetsgarant". Det här kan tyckas vara en onödigt snäv tolkning av begreppet oliktänkare. Men jag insisterar på att ordet dissident bör förbehållas dem som motsätter sig makten, i synnerhet stormakten, dvs imperiet . I detta smmanhang luktar uttrycket "stabilitetsgarant" imperialism på långt håll! Och om det är någonting en dissident inte får vara så är det imperialist.

Det finns emellertid en djupt rotad föreställning om att just Amerikas Förenta Stater utgör ett lysande undantag bland världens alla imperier, både de tidigare och de nuvarande. Enligt denna åsikt är den nuvarande västliga stormakten intrinsikalt god. Godheten anses vara insydd eller impregnerad i det amerikanska imperiet som ränderna i Stjärnbaneret.

David Ray Griffin från Kalifornien låter oss i en nyutkommen bok Christian Faith and the Truth Behind 9/11 (Westminster John Knox Press, 2006) ta del av sin uppgörelse med denna imperiala myt. För den kristna filosofen Griffin framstår Jesus som den borne dissidenten i Romarriket. Och den historiska parallellen mellan Rom i början av vår tideräkning och USA i början av det tredje millenniet är blott alltför uppenbar, menar han.

Se där en riktig oliktänkare i dagens USA!


Den gudabenådade Berättaren| Paradsidan | Offentliga världsfinanser
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23